Rejestracja Logowanie

Polityka prywatności

Wstęp

Szanujemy TwojÄ… prywatność - poniższy dokument powstaÅ‚ w celu wyjaÅ›nienia i przybliżenia użytkownikom dziaÅ‚aÅ„ serwisu kuszotv.pl w kwestii pozyskiwania i gromadzenia danych, a także ich ochrony. 

Serwis kuszotv.pl zbiera i przetwarza na wÅ‚asne potrzeby wyÅ‚Ä…cznie te dane, jakie użytkownik zdecyduje siÄ™ przekazać podczas rejestracji w serwisie i podczas korzystania z niego. Zdobyte w ten sposób dane nigdy nie sÄ… sprzedawane, przekazywane i w jakikolwiek inny sposób udostÄ™pniane osobom trzecim.

KorzystajÄ…c z serwisu kuszotv.pl, newslettera czy e-booków wydawanych przez kuszotv.pl akceptujesz zasady Polityki PrywatnoÅ›ci zawarte na niniejszej stronie. Serwis kuszotv.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce PrywatnoÅ›ci. KażdÄ… osobÄ™ korzystajÄ…cÄ… z serwisu obowiÄ…zuje aktualna Polityka PrywatnoÅ›ci, którÄ… zawsze znaleźć można na tej stronie.

Definicje

Poniższe opisy nie majÄ… charakteru Å›cisÅ‚ych definicji, ich zadaniem jedynie jest przybliżenie użytkownikom niektórych pojęć, które wystÄ™pujÄ… w tym dokumencie.

Serwis kuszotv.pl – serwis internetowy (strona internetowa, witryna) o nazwie „kuszotv.pl”, znajdujÄ…cy siÄ™ w sieci Internet pod adresem URL https://www.kuszotv.pl.

Rejestracja – wypeÅ‚nienie formularza rejestracyjnego i zaÅ‚ożenie konta w serwisie kuszotv.pl.

Formularz rejestracyjny – podstrona, na której użytkownik serwisu może dokonać rejestracji. ZnajdujÄ… siÄ™ tam pola, które należy wypeÅ‚nić wpisujÄ…c w nie odpowiednie dane. Nie wszystkie pola w formularzu sÄ… konieczne do wypeÅ‚nienia podczas rejestracji, niektóre majÄ… bowiem charakter nieobowiÄ…zkowy i użytkownik może ale nie musi podawać ich wypeÅ‚niać; pola obowiÄ…zkowe oznaczone sÄ… gwiazdkÄ… „*”.

Potwierdzenie rejestracji – proces polegajÄ…cy na potwierdzeniu chÄ™ci rejestracji w serwisie i weryfikacji przekazanych danych, to jest szczególnie adresu e-mail. Polega na wysÅ‚aniu e-maila potwierdzajÄ…cego przez serwis kuszotv.pl na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji. PrzesÅ‚ana wiadomość zawiera link aktywacyjny, po klikniÄ™ciu w który nastÄ™puje potwierdzenie rejestracji i otworzenie konta.

Ciasteczka przeglÄ…darki, tzw. „cookie” - niewielkie informacje tekstowe, wysyÅ‚ane przez serwer WWW serwisu i zapisywane po stronie użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku.

Log systemowy – informacja przekazywana automatycznie przez komputer użytkownika na serwer WWW serwisu, zawierajÄ…ca zapis dziaÅ‚aÅ„ użytkownika w danym serwisie. Może zawierać różne informacje, np. adres IP użytkownika.

Adres IP – numer identyfikacyjny, który posiada każdy komputer podÅ‚Ä…czony do sieci Internet. Adres IP może być staÅ‚y (zawsze ten sam dla danego komputera w sieci Internet) lub zmienny (zawsze inny po każdorazowym podÅ‚Ä…czeniu do sieci Internet).


Informacje dotyczÄ…ce zamieszczonych linków

Na tej stronie nie sÄ… hostowane żadne filmy. Każde z tych wideo sÄ… dostÄ™pne za darmo na takich stronach jak Justin.tv, Ustream.tv, Selfcast i wielu innych. Uwaga: Nie obiecujemy, ani nie gwarantujemy naszych usÅ‚ug oraz nie odpowiadamy za dziaÅ‚ania naszych użytkowników. Nie wspóÅ‚pracujemy i nie prosimy o wspóÅ‚pracÄ™ wÅ‚aÅ›cicieli filmów publikowanych na naszej stronie. Wszystkie treÅ›ci sÄ… chronione prawami autorskimi ich wÅ‚aÅ›cicieli.

ObowiÄ…zki


Chociaż zrobiliśmy wszystko, co możliwe w przygotowaniu naszej strony, informujemy, że jest to technicznie niemożliwe, aby działała ona bez żadnych usterek. Nie można udzielić gwarancji dotyczących dalszego działania naszej strony i nie bierzemy odpowiedzialności w przypadku, gdy nie będzie ona działać z powodu awarii lub konserwacji. Należy uświadomić sobie, że wszystkie informacje są dostarczane przez osoby trzecie, a my całkowicie cenimy ich wkład. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za te informacje. Treść na naszej stronie jest zgodna z prawem polskim, ale nie bierzemy odpowiedzialności za niezgodność z odpowiednimi lokalnymi przepisami w innych krajach.

Linki do i ze strony Internetowej


Ta strona internetowa może mieć łącza hipertekstowe do stron prowadzonych przez osoby trzecie. Informujemy, że nie mamy kontroli nad żadną z takich witryn i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zamieszczone na nich.

Korzystanie z informacji


Nie jesteśmy właścicielami żadnych informacji podanych na stronie internetowej. Tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co z nimi zrobisz. Możesz rozpowszechniać te informacje, jeżeli ich prawowici właściciele nie mają nic przeciwko.

Rejestracja i dane osobowe


Serwis kuszotv.pl nie dzieli użytkowników na lepszych i gorszych, bowiem do korzystania z wiÄ™kszoÅ›ci opcji serwisu nie jest wymagana rejestracja. W trosce o wygodÄ™ naszych użytkowników dostÄ™pny jest jednak możliwość rejestracji konta w serwisie, dajÄ…cego peÅ‚ny dostÄ™p do wszystkich funkcji. Serwis kuszotv.pl pozyskuje wyÅ‚Ä…cznie te dane, które zostanÄ… nam przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Wszystkie przekazane nam w ten sposób dane podlegajÄ… szczególnej ochronie i nie sÄ… udostÄ™pniane czy sprzedawane osobom trzecim. Dane jakie podaje użytkownik dzielÄ… siÄ™ na dwie grupy - jawne i niejawne. Jawne dane osobowe to jedynie login (nick) oraz po części adres e-mail, który może jednak zostać ukryty. Dane niejawne to wszystkie pozostaÅ‚e dane użytkownika przekazane w formularzu rejestracyjnym, jak np. imiÄ™ i nazwisko, miejsce zamieszkania czy data urodzenia. Nie sÄ… one nigdy wyÅ›wietlane w żadnej części serwisu, sÄ… dostÄ™pne wyÅ‚Ä…cznie uprawnionym osobom z redakcji serwisu w panelu kontrolnym.

Pliki przeglÄ…darki - ciasteczka (ang. "cookie")

Każda przeglądarka internetowa przechowuje tzw. ciasteczka (ang. "cookie). Są to pliki tekstowe zapisywane na dysku Twojego komputera niezbędne do prawidłowej pracy większości stron internetowych, w tym także kuszotv.pl. W plikach ciasteczek (ang. "cookie") nie są gromadzone i przetwarzane żadne dane osobowe, pliki te nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
Pliki „cookie”  sÄ… niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania serwisu, np. logowania użytkowników, tworzenia statystyk czy indywidualnego dostosowywania niektórych opcji serwisu.
W opcjach przeglÄ…darki istnieje możliwość wyÅ‚Ä…czenia zapisywania ciasteczek („cookie”) na twardym dysku komputera, nie jest to jednak zalecane i może uniemożliwić korzystanie z części opcji zawartych w serwisie.

Korespondencja

Serwis kuszotv.pl może wysyÅ‚ać wszystkim zarejestrowanym użytkownikom ważne informacje dotyczÄ…ce serwisu i jego dziaÅ‚alnoÅ›ci. Zarejestrowanym użytkownikom serwis oferuje jeszcze możliwość otrzymywania newslettera, w którym zawarte bÄ™dÄ… informacje jakie użytkownik wybierze wpisujÄ…c siÄ™ na listÄ™ prenumeratorów. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Serwis kuszotv.pl utrzymywany jest w caÅ‚oÅ›ci z reklam. Użytkownik nie pÅ‚aci za żadne opcje dostÄ™pne w serwisie. W zwiÄ…zku z tym serwis ma prawo wysyÅ‚ać wiadomoÅ›ci o treÅ›ci komercyjnej każdemu z zarejestrowanych użytkowników, nie częściej jednak niż raz w tygodniu i maksymalnie cztery razy w miesiÄ…cu. Podczas realizacji mailingu, czyli wysyÅ‚ki treÅ›ci komercyjnych użytkownikom serwisu, żadne dane osobowe nie sÄ… przekazywane osobom trzecim, w tym nawet podmiotom taki mailing zamawiajÄ…cym czy podmiotom poÅ›redniczÄ…cym w zamówieniu i/lub realizacji..

Prawo do wglądu, edycji i usunięcia informacji

Zgodnie z UstawÄ… o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) każdemu użytkownikowi, który przekazaÅ‚ jakiekolwiek informacje serwisowi kuszotv.pl, to jest takiemu użytkownikowi, który zarejestrowaÅ‚ i potwierdziÅ‚ konto w serwisie, przysÅ‚uguje prawo do wglÄ…du, edycji i/lub usuniÄ™cia tych informacji. Użytkownik ma wglÄ…d i może edytować przekazane serwisowi dane na podstronie edycji swojego profilu w serwisie, a ponadto może te dane usunąć wybierajÄ…c opcjÄ™ „usuÅ„ konto”.

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań oraz sugestii prosimy o kontakt z wydawcą serwisu. Dane kontaktowe znaleźć można na podstronie "Redakcja".